Meslek:
 
Bölüm Listesi
Sıra
Üniversite
Bölüm
Alan
Min Puan
Başarı Sırası
1
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Halkbilim
TS-2
327.63442
143000
© 2016, Murat ELİÇALIŞKAN - Benzer Sayfalar: Zorunlu Hizmet Okulları