Meslek:
 
Bölüm Listesi
Sıra
Üniversite
Bölüm
Alan
Min Puan
Başarı Sırası
1
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Bk. 789)
Tarih Öncesi Arkeolojisi
TM-3
292.45883
314000
2
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Tarih Öncesi Arkeolojisi
TM-3
290.32722
322000
© 2016, Murat ELİÇALIŞKAN - Benzer Sayfalar: Zorunlu Hizmet Okulları